„Ulubieniec” graczy firm bukmacherskich Jacek Kapica z poważnymi zarzutami prokuratorskimi

14 października 2020

Ulubieniec” graczy firm bukmacherskich Jacek Kapica z poważnymi zarzutami prokuratorskimi

Jacek Kapica z dwoma zarzutami niedopełnienia obowiązków służbowych celem osiągnięcia przez osoby trzecie korzyści majątkowej w kwocie 21 miliardów złotych

Jacek Kapica były wiceminister Finansów w rządzie Donalda Tuska ma postawione dwa zarzuty prokuratorskie niedopełnienia obowiązków służbowych celem osiągniecia przez osoby trzecie korzyści majątkowej przekraczającej kwotę 20 mld złotych. Zarzuty dotyczą okresu lat 2008 – 2015 i związane są z rejestrowaniem automatów do gry o niskich wygranych. W praktyce maszyny te zezwalały na grę o wysokie stawki, mimo iż prawo zezwalało na jednorazowe wygrane  o wartości kilkudziesięciu złotych. Wysokie straty z tego tytułu ponosił Skarb Państwa, gdyż właściciele automatów odprowadzali miesięczny ryczałt w kwocie od 80 do 180 Euro, tymczasem powinni płacić podatek w wysokości 45% przychodów.

Jacek Kapica, który w środowisku klientów zakładów bukmacherskich dał się zapamiętać jako nieprzejednany zwolennik bardzo wysokich podatków dla zakładów wzajemnych wedle ustaleń śledztwa ignorował informacje o nierzetelności badań technicznych, które są wymagane przy rejestracji automatów do gry. Nie zlecił podległym urzędnikom kontroli prawidłowości badań, co prowadziło do legalizacji automatów, które nigdy nie powinny zostać zarejestrowane.

W ocenie prokuratury sprzyjał osiągnieciu korzyści majątkowej przez inne osoby w kwocie 21 mld złotych tytułem nieodprowadzonych podatków do Skarbu Państwa. Minister Kapica został zapamiętany jako nieprzejednany wróg pokera oraz zakładów bukmacherskich, które początkowo chciano obciążyć aż 20% podatkiem od obrotu, rolą sądu jest sądzenie, ale bazując na podstawie zarzutów był minister Kapica w praktyce zupełnie inną postawę przyjął względem tzw. „jednorękich bandytów”.

Jacek Kapica z prokuratorskim nakazem powstrzymania się od doradzania i konsultacji odnośnie zakładów bukmacherskich

Prokurator zastosował wobec podejrzanego poręcznie majątkowe w kwocie 500 000 PLN, Jacek Kapica otrzymał także zakaz prowadzenia działalności związanej z udzielaniem porad i konsultacji w zakresie urządzania i prowadzenie gier hazardowych oraz zakładów bukmacherskich. Dodatkowo na posiadanym przez Jacka Kapicę mieniu dokonano zabezpieczenia grożącej mu grzywny w kwocie pół miliona złotych poprzez ustanowienie hipotek na dwóch należących do niego nieruchomościach. Ze względu na obszerny materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie za wystarczające uznano zastosowanie środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym.

Jacek Kapica nie przyznał się do winy.