Definicje używane w badaniu Gemius/PBI

19 września 2017

Przygotowano w oparciu o poniższe źródło

http://pbi.org.pl/badania/definicje-i-wskazniki/

Użytkownik (real user)

Jest to estymowana liczba osób, którzy wykonali w danym miesiącu przynajmniej jedną odsłonę w Internecie.

 

Odsłona

Jako odsłonę definiuje się wczytanie dokumentu www z wybranej witryny internetowej widziane jako odwołanie do specjalnego skryptu badawczego udostępnianego przez Gemiusa.

 

Wizyta

Wizytę definiuje się jako serię odsłon na danej witrynie, pomiędzy którymi nie wystąpiła przerwa dłuższa niż 30 minut.

 

Unikalne identyfikatory przeglądarek

Liczba unikalnych identyfikatorów przeglądarek, które odwiedziły dany węzeł w wybranym okresie.

 

Wskaźniki

Czas

Czas spędzony przez użytkowników w danej grupie celowej na wybranym węźle w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w godzinach.

 

Zasięg wśród internautów

Jest to stosunek liczby użytkowników w danej grupie docelowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł lub węzły w zdefiniowanym okresie do liczby wszystkich użytkowników Internetu w danej grupie docelowej, w danym miesiącu. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.

 

Średni czas na użytkownika

Jest to średni czas spędzony przez użytkownika w danej grupie celowej na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie.

 

Średni czas trwania odsłony

Średni czas pomiędzy dwiema kolejnymi odsłonami wygenerowanymi przez użytkowników w danej grupie celowej na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie.

 

Średni czas uruchomienia na aplikację

Jest to średni czas na każdą aktywną aplikację, w którym wybrana aplikacja była aktywna w danej grupie celowej w zdefiniowanym okresie.

 

Średnia liczba wizyt na użytkownika

Średnia liczba wizyt przechodzących przez wybrany węzeł, wygenerowanych przez użytkownika w danej grupie celowej w zdefiniowanym okresie.

 

Dopasowanie

Dopasowanie czasu

Stosunek czasu spędzonego przez użytkowników w danej grupie celowej na wybranym węźle w zdefiniowanym okresie do całkowitego czasu spędzonego przez użytkowników na wybranym węźle w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach

 

Dopasowanie odsłon

Jest to stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników w danej grupie celowej na wybranym węźle w zdefiniowanym okresie do całkowitej liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników na wybranym węźle w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach

 

Współoglądalność

Współoglądalność

Liczba użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili każdy z zaznaczonych węzłów w zdefiniowanym okresie.

 

Współoglądalność %

Stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili każdy z zaznaczonych węzłów w zdefiniowanym okresie do liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili dany węzeł w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.

 

Maksymalna współoglądalność

Liczba użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł w określonym przedziale czasowym, oraz co najmniej jeden z pozostałych wybranych węzłów.

 

Udział

Udział użytkowników

Stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili dany węzeł w zdefiniowanym okresie do liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili co najmniej jeden z wybranych węzłów w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik te wyrażony jest w procentach.

 

Udział odsłon

Stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników w danej grupie celowej na danym węźle w zdefiniowanym okresie do liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników w danej grupie celowej na wszystkich wybranych węzłach w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik te wyrażony jest w procentach.

 

Udział czasu

Stosunek czasu spędzonego przez użytkowników w danej grupie celowej na danym węźle w zdefiniowanym okresie do czasu spędzonego przez użytkowników w danej grupie celowej na wszystkich wybranych węzłach w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik te wyrażony jest w procentach.

 

Affinity Index

Affinity Index wśród internautów

Stosunek wartości dopasowania użytkowników w danej grupie celowej, dla wybranego węzła, w zdefiniowanym okresie do wartości dopasowania użytkowników w danej grupie celowej, dla całego Internetu, w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.

 

Wskaźniki dla aplikacji

Czas uruchomienia

Czas, w którym wybrana aplikacja była aktywna w danej grupie celowej w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w godzinach.

 

Uruchomione aplikacje %

Jest to stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy mieli uruchomiony proces danej aplikacji w zdefiniowanym okresie, do liczby wszystkich użytkowników Internetu w danej grupie celowej, w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.

 

Użytkownicy i uruchomione aplikacje %

Stosunek sumy liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł w zdefiniowanym okresie oraz liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy mieli uruchomiony proces danej aplikacji w zdefiniowanym okresie, do liczby wszystkich internautów z danej grupy celowej